• Câu hỏi:

  Có mấy loại dụng cụ cắt may?

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 5 dụng cụ cắt may:

  • Dụng cụ đo
  • Dụng cụ vẽ và sang dấu
  • Dụng cụ khâu tay
  • Dụng cụ là (ủi)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC