AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có đường kính tiết diện là d1=0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω. Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trên.
   

  • A. 91,3cm
  • B. 9,13 m
  • C. 913mm
  • D. 913cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tiết diện của dây nicrom:

  \(\begin{array}{l}
  S = \frac{{\pi {d^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,8} \right)}^2}}}{4}\\
   = 0,5024m{m^2} = 0,{5024.10^{ - 6}}{m^2}
  \end{array}\)

  Chiều dài của dây nicrom :

  \(\begin{array}{l} l = \frac{{R \times S}}{\rho } = \frac{{20 \times 0,{{5024.10}^{ - 6}}}}{{1,{{1.10}^{ - 6}}}}\\ = 9,13m = 913cm \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>