AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây? 

  • A. Có giá trị O
  • B. Có giá trị nhỏ.
  • C. Có giá trị lớn.
  • D. Có giá trị lớn nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị lớn nhất.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>