AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, có tiết diện đều là 0,60mm2 và gồm 500 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là 67V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?

  • A. 1,5A
  • B. 1,6A
  • C. 1,2A
  • D. 2,4A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở lớn nhất của biến trở là:

  \(\begin{array}{l}
  {R_{{\rm{max}}}} = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{{N\pi d}}{S}\\
   = 0,{4.10^{ - 6}} \times \frac{{500 \times 3,14 \times 0,04}}{{0,{{6.10}^{ - 6}}}}\\
   = 41,9\Omega 
  \end{array}\)

  Biến trở chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là:

  \(\begin{array}{l}
  {I_{\max }} = \frac{{{U_{\max }}}}{{{R_{\max }}}}\\
   = \frac{{67}}{{41,9}} = 1,6A
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>