AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V. Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?

  • A. 28%
  • B. 54%
  • C. 56%
  • D. 69%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở là:

   \({R_{bt}} = \frac{{12-2,5}}{{0,4}} = 23,75{\rm{\Omega }}\)

  Số phần trăm (%) vòng dây của biến trở có dòng điện chạy qua là:

   \(n = \frac{{23,75}}{{40}} = 0,59375 = 54{\rm{\% }}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA