AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực nào?

  • A. Nghệ thuật
  • B. Khoa học          
  • C. Sinh hoạt
  • D. Cả 3 lĩnh vực trên

  Lời giải tham khảo:

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>