ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Luận án, luận văn, chuyên án, chuyên luận, tiểu luận, báo cáo khoa học...thuộc văn bản khoa học nào?

  • A. Không thuộc văn bản khoa học nào.
  • B. Văn bản khoa học phổ cập.
  • C. Văn bản khoa học chuyên sâu.
  • D. Văn bản khoa học giáo khoa.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 224

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1