YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học được thể hiện trên những phương diện nào?

  • A. Từ, câu, đoạn văn, văn bản.
  • B. Dấu câu, vần, thanh điệu, nhịp.
  • C. Cách dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn, văn bản.
  • D. Cả 3 đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON