YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các đặc trưng của phong cách ngôn ngữ khoa học được thể hiện trên những phương diện nào?

  • A. Từ, câu, đoạn văn, văn bản.
  • B. Dấu câu, vần, thanh điệu, nhịp.
  • C. Cách dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn, văn bản.
  • D. Cả 3 đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 225

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF