YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nghệ thuật đặc sắc của vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt là:

  • A. Nghệ thuật miêu tả nhân vật.
  • B. Nghệ thuật dựng cảnh, dựng đối thoại giữa các nhân vật.
  • C. Nghệ thuật dựng đối thoại nhân vật.
  • D. Nghệ thuật tả cảnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA