AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đoạn trích “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, cái chết của cu Tị có vai trò gì đối với sự phát triển của xung đột kịch?

  • A. Mở ra giải pháp để giải quyết xung đột kịch.
  • B. Buộc nhân vật phải có sự lựa chọn dứt khoát và đẩy nhanh diễn biến kịch đến chỗ mở nút.
  • C. Tạo điều kiện để nhân vật Trương Ba thay đổi hình dáng, số phận.
  • D. Tất cả các đáp án đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>