ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Mở đầu đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt là cuộc đối thoại giữa:

  • A. Hồn Trương Ba và cái Gái.
  • B. Hồn Trương Ba và xác hàng thịt.
  • C. Hồn Trương Ba và Đế Thích.
  • D. Hồn Trương Ba và vợ Trương Ba.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE