AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt góp phần phê phán điều gì?

  • A. Những mộng tưởng của con người về thuốc trường sinh bất tử.
  • B. Những việc làm sai trái của tầng lớp thần tiên.
  • C. Những hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
  • D. Tất cả các đáp án đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>