ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1925 Nguyễn Ái Quốc đã xuất bản tác phẩm nào? 

  • A. Bản án chế độ thực dân Pháp
  • B. Đời sống công nhân
  • C. Báo Thanh niên
  • D. Đường Kách Mệnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16080

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF