AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập ở đâu? Thời gian nào? 

  • A. Quảng Châu (Trung Quốc), 6/1925
  • B. Quảng Châu (Trung Quốc), 7/1925
  • C. Hương Quảng (Trung Quốc), 6/1925
  • D. Hương Quảng (Trung Quốc), 7/1925

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA