• Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(20pt + p) cm, Tốc độ trung bình  nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian \(\Delta\)t = 1/30 s:  

  • A. 150 cm/s 
  • B. 120 cm/s
  • C. 90 cm/s            
  • D. 60 cm/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC