• Câu hỏi:

  Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì \({\rm{T  =  \pi }}\;{\rm{(s)}}{\rm{.}}\)  Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó bằng \({\rm{8}}\,\,{\rm{cm/s}}{\rm{.}}\)  Biên độ của dao động là

  • A. \({\rm{2}}\,\,{\rm{cm/s}}{\rm{.}}\)       
  • B. \({\rm{8}}\,\,{\rm{cm/s}}{\rm{.}}\)             
  • C. \({\rm{4}}\,\,{\rm{cm/s}}{\rm{.}}\)    
  • D. \({\rm{6}}\,\,{\rm{cm/s}}{\rm{.}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC