YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói  về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực
  • B. Tần số của dao động duy trì bằng tần số riêng của hệ dao động
  • C. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc mối quan hệ giữa tần số của ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động.
  • D. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON