YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ là \(x = 3\cos \left( {\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\) cm. Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ là \({x_1} = 5\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) cm. Dao động thứ hai có phương trình li độ là:

  • A. \({x_2} = 8\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) cm       
  • B. \({x_2} = 2\cos \left( {\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\) cm
  • C. \({x_2} = 2\cos \left( {\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\) cm         
  • D. \({x_2} = 8\cos \left( {\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\) cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON