YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một cuộn dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể được nối vào mạng điện xoay chiều 127V , 50Hz . Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là 

  • A. 0,04H 
  • B. 0,08H 
  • C. 0,057H
  • D. 0,114 H

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({Z_L} = \frac{{{U_0}}}{{{I_0}}} = \frac{{127.\sqrt 2 }}{{10}} = 18\Omega  \Rightarrow L = \frac{{{Z_L}}}{\omega } = \frac{{18}}{{100\pi }} = 0,057H\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON