• Câu hỏi:

  Mạch RLC mắc nối tiếp có độ tự cảm L = \(\frac{1}{\pi }\)H; điện dung C = \(\frac{10^{-4}}{\pi }\) F được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số f1 = 20 Hz và khi tần số là f2 thì công suất trong mạch là như nhau. Xác định giá trị của f2?

  • A. 50 Hz 
  • B. 125 Hz   
  • C. 80Hz
  • D. 100 Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(f_{0}=\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}=50Hz\)

  \(\left\{\begin{matrix} f_{1};f_{2} \\ P \end{matrix}\right.\Rightarrow f_{1}.f_{2}=f_{0}^{2}\Rightarrow =\frac{f_{0}^{2}}{f_{1}}=125Hz\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC