• Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều ổn định \(u = {U_0}\cos \omega t\)  vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần R thì cường độ dòng điện qua mạch trễ pha  \(\frac{\pi }{3}\) so với điện áp hai đầu mạch. Tổng trở của đoạn mạch bằng 

  • A. \(R\sqrt 2 \)
  • B. \(R\sqrt 3 \)
  • C. 2R
  • D. R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\tan \varphi  = \frac{{{Z_L}}}{R} \to \tan \frac{\pi }{3} = \frac{{{Z_L}}}{R} = \sqrt 3  \to {Z_L} = R\sqrt 3 \)

  Tổng trở   \(Z = \sqrt {{R^2} + {Z^2}_L}  = \sqrt {{R^2} + 3{R^2}}  = 2R\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC