• Câu hỏi:

  Khi truyền tải một công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao phí trên đường dây do toả nhiệt ta có thể đặt máy:

  • A. tăng thế ở đầu ra của nhà máy điện
  • B. hạ thế ở đầu ra của nhà máy điện
  • C. tăng thế
  • D. hạ thế ở nơi tiêu thụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC