YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều \(u = 220\sqrt 2 \cos 100\pi t\)(V) vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện chạy qua mạch \(i = 2\cos (100\pi t + 0,25\pi )\)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là:

  • A. 440W
  • B.  220W
  • C. \(100\sqrt 2 {\rm{W}}\)
  • D. \(220\sqrt 2 {\rm{W}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(P = UI\cos \varphi = \frac{{{U_0}{I_0}}}{2}\cos \varphi = 220W\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17200

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 12

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON