YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dao động với phương  trình s = 4cos(12t + π) (cm) (t tính bằng giây). Tần số góc của con lắc là  . 

  • A. 4 rad/s.  
  • B. 15 rad/s. 
  • C. 12 rad/s.    
  • D.  π rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82322

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON