YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây không giải thích được bằng thuyết lượng tử ánh sáng? 

  • A. Hiện tượng quang điện.         
  • B. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
  • C. Hiện tượng phát xạ tia Rơn–ghen.      
  • D. Hiện tượng quang phát quang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82310

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON