YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,26 µm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,52 µm. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 20% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôtôn ánh sáng phát quang và số phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng một khoảng thời gian là

   

  • A. \(\frac{3}{5}\)
  • B. \(\frac{2}{5}\)
  • C. \(\frac{4}{5}\)
  • D. \(\frac{1}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \(0,2=\frac{N'.\lambda }{N.\lambda '} \Rightarrow \frac{N'}{N}=\frac{2}{5}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA