AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để đo khoảng cách từ Trái Đất lên Mặt Trăng người ta dùng một tia laze phát ra những xung ánh sáng có bước sóng 0,52 µm, chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là 10-7 (s) và công suất của chùm laze là 100000 MW. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là c =3.108 m/s và h = 6,625.10-34J.s. Số phôtôn chứa trong mỗi xung là

  • A. \(2,62.10^{22}\)
  • B. \(2,62.10^{23}\)
  • C. \(2,62.10^{24}\)
  • D. \(2,62.10^{25}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số phôtôn được phát ra trong mỗi xung ánh sáng:

   \(N=\frac{W_0}{hf }=\frac{W_0.\lambda }{hc }=\frac{P.t.\lambda }{hc }=\frac{10.10^3.0,52.10^{-6}}{6,625.10^{-34}.3.10^8}=2,62.10^{22}\) (hạt)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>