AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát xạ cảm ứng là gì ? 

  • A. Đó là sự phát xạ photon bởi một nguyên tử.
  • B. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của một điện trường có cùng tần số.
  • C. Đó là sự phát xạ đồng thời của hai nguyên tử có tương tác lẫn nhau.
  • D. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu bị tác động bởi một photon có cùng tần số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>