AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Laze là nguồn sáng phát ra 

  • A. chùm sáng song song, kết hợp, cường độ lớn.
  • B. một số bức xạ đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn.
  • C. chùm sáng đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn.
  • D. chùm sáng trắng song song, kết hợp, cường độ lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>