YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Military is_________in this country. Every man who reaches the age of 18 has to serve in the army for two years. 

  • A. compulsory
  • B. optional
  • C. illegal
  • D. unnecessary 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1046

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON