AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Military is_________in this country. Every man who reaches the age of 18 has to serve in the army for two years. 

  • A. compulsory
  • B. optional
  • C. illegal
  • D. unnecessary 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA