• Câu hỏi:

  Mạch điện 2 công tắc 3 cực hoạt động khi vị trí của bộ phận tác động:

  • A. Nằm khác phía
  • B. Vừa khác phía, vừa cùng phía
  • C. Nằm cùng phía
  • D. Nằm bất kì vị trí nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC