• Câu hỏi:

  Công tắc ba cực gồm có các cực sau:

  • A. Hai động, một tĩnh
  • B. Hai tĩnh, một động
  • C. Một tĩnh, một động
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC