ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống thích hợp:

  "Trong mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn , hai công tắc 3 cực được nối với nhau như sau: 2 cực tĩnh của công tắc 1 được nối với 2 cực tĩnh của công tắc 2; cực động của công tắc 1 được nối với cầu chì và trở về dây pha; cực động của công tắc 2 được nối với đèn và trở về......"
   

  • A. dây pha
  • B. dây trung hòa
  • C. Cả A hoặc B
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA