ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981-1985) là gì?

  • A. Kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm.
  • B. Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
  • C. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.
  • D. a, b và c đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23676

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF