• Câu hỏi:

  Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985)?

  • A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn.
  • B. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4 % so với 0,4 % trong thơi kỳ 1976- 1980.
  • C. về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
  • D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC