YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là 

  • A. C15H31COONa và etanol.
  • B. C17H35COOH và glixerol.
  • C.

   C15H31COONa và glixerol. 

  • D. C17H35COONa và glixerol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON