YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho este X có CTCT CH3COOCH=CH2. Câu nào sau đây sai? 

  • A. X là este chưa no
  • B. X được điều chế từ phản ứng giữa rượu và axit tương ứng.
  • C.

   X có thể làm mất màu nước brom 

  • D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45692

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON