YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định công thức cấu tạo các chất A2, A3, A4 theo sơ đồ biến hóa sau:

      C4H8O2 → A2 → A3 → A→ C2H

  • A. C2H5OH; CH3COOH và CH3COONa
  • B. C3H7OH; C2H5COOH và C2H5COONa
  • C.  C4H9OH; C3H7COOH và C3H7COONa 
  • D. Câu A,B,C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON