• Câu hỏi:

  Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,8125. Khí X là 

  • A. C2H2.         
  • B. C2H4
  • C. C2H6.
  • D. CH4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \({d_{A/Oxi}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_{{O_2}}}}} \Rightarrow {M_A} = {d_{A/Oxi}} \times {M_{{O_2}}} = 0,8125 \times (16 \times 2) = 26\)

  Vậy khí A là C2H2

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC