AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Axetilen có tính chất vật lý

  • A. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
  • B. là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
  • C. là chất khí không màu, không mùi, tan trong nước, nhẹ hơn không khí .
  • D. là chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>