YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là

  • A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2.
  • B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.
  • C.  3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2.
  • D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình phản ứng: 2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13263

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF