YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có 

  • A. một liên kết đơn.
  • B. một liên kết đôi.
  • C. một liên kết ba.
  • D. hai liên kết đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  HC≡CH → Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có một liên kết ba.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13264

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON