AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí C2H2 trong bình chứa khí oxi dư. Thể tích khí CO2 thu được ở đktc?

  • A. 11,2 lít.
  • B. 16,8 lít. 
  • C. 22,4 lít.
  • D. 33,6 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thể tích khí C2Hlà: \({n_{{C_2}{H_2}}} = \frac{{{V_{{C_2}{H_2}}}}}{{22,4}} = \frac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25(mol)\)

  Phương trình phản ứng: 

  2C2H2    +    5O2  4CO2 + 2H2

  2 mol                                  4 mol

  0,25 mol →                       ? mol

  Số mol khí cacbonic thu được là:

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{0,25 \times 4}}{2} = 0,5(mol)\)

  Thể tích khí CO2 thu được là:

  \({V_{C{O_2}}} = 22,4 \times {n_{C{O_2}}} = 22,4 \times 0,5 = 11,2(lit)\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA