AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tia sáng truyền từ thủy tinh ra không khí thì 

  • A. góc tới lớn hơn góc khúc xạ 
  • B. góc tới bằng góc khúc xạ
  • C. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ 
  • D.  cả ba kết quả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>