AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng trong các phát biểu sau? 

  • A. Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì luôn là ảnh thật. 
  • B.  Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì luôn lớn hơn vật.
  • C. Ảnh tạo bởi thấu kính phân kì luôn ngược chiều với vật. 
  • D. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì ở mọi vị trí đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>