AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ảnh của một vật sáng tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh nào dưới đây? 

  • A. Ảnh thật lớn hơn vật. 
  • B. Ảnh thật nhỏ hơn vật.
  • C. Ảnh ảo lớn hơn vật. 
  • D. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>