AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi thiết kế một mạch điện tử cần đảm bảo bao nhiêu nguyên tắc?

  • A. 4 nguyên tắc
  • B. 5 nguyên tắc
  • C. 3 nguyên tắc
  • D. 6 nguyên tắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Thiết kế mạch điện tử cần tuân thủ 5 nguyên tắc:

  • Bám sát, đáp ứng yêu cầu thiết kế.

  • Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

  • Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa.

  • Hoạt đông chính xác.

  • Linh kiện có sẵn trên thị trường

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA