• Câu hỏi:

  Mạch lắp ráp thiết kế phải tuân thủ những nguyên tắc nào;

  • A. Bố trí các linh kiện trên bảng mạch một cách khoa học và hợp lí.
  • B. Vẽ các đường dây dẫn điện nối các linh kiện theo đúng sơ đồ nguyên lí.
  • C. Đảm bảo các dây dẫn không bị chồng chéo và là ngắn nhất.
  • D. Cả 3 câu trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Mạch lắp ráp thiết kế phải tuân thủ 3 nguyên tắc:

  • Bố trí các linh kiện trên bảng mạch một cách khoa học và hợp lí.

  • Vẽ các đường dây dẫn điện nối các linh kiện theo đúng sơ đồ nguyên lí.

  • Đảm bảo các dây dẫn không bị chồng chéo và là ngắn nhất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC