AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cách chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều?

  • A. Một cách.        
  • B. Hai cách.
  • C. Ba cách.     
  • D. Bốn cách.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Có 3 cách chỉnh lưu thường dùng là : Chỉnh lưu một nửa chu kỳ, chỉnh lưu cả chu kỳ, chỉnh lưu cầu một pha

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>