AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi chọn phương án thiết kế mạch hợp lí nhất thì có lợi gì?

  • A. Mạch điện tử đơn giản
  • B. Chất lượng mạch điện cao
  • C. Dễ thực hiện. 
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chọn phương án hợp lí nhất sẽ làm mạch điện tử đơn giản, có chất lượng cao và dễ thực hiện.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA